Fotowoltaika

O czym mówimy?

Pojęcie fotowoltaiki odnosi się do zjawiska fizycznego, które polega na zamianie energii światła w energię elektryczną. Ta zamiana dokonuje się w ogniwach. Do budowy ogniw najczęściej wykorzystuje się krzem. Wiele połączonych ze sobą ogniw tworzy moduł fotowoltaiczny, który jest generatorem prądu elektrycznego. Moc wytworzonego prądu zależy od intensywności światła i jest największa przy świetle bezpośrednim i prostopadle padającym. Źródłem odnawialnej i darmowej energii światła jest Słońce.

Energię Słońca można czerpać i korzystać z niej na wiele sposobów.

Kolektor termiczny – urządzenie, które pochłaniają energię cieplną słońca i przekazują ją do odbiorników takich jak podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub basen.

Moduł fotowoltaiczny – urządzenie zbudowane z wielu ogniw fotowoltaicznych. Pochłaniają one energię światła słonecznego i zamieniają na energię elektryczną.

Ogniwo fotowoltaiczne

W procesie technologicznym łączy się ze sobą dwie warstwy krzemowych płytek o odmiennych cechach. Na granicy między płytkami tworzy się bariera pola elektrycznego.  Nie pozwala ona przemieszczać się wolnym ładunkom o potencjale „+” i  „-„ , które powstają podczas oświetlania  światłem słonecznym. Po podłączeniu odbiornika, sytuacja się zmienia. Ładunki elektryczne zaczynają się przemieszczać w przeciwnych kierunkach. Zaczyna płynąć prąd. Jeśli odbiornikiem jest np. żarówka, to będzie świecić.

Moduł fotowoltaiczny

Połączone ze sobą w jednej obudowie ogniwa tworzą moduł. Ogniw w module może być kilkanaście lub kilkadziesiąt. Im więcej ogniw, większe natężenie światła i niższa temperatura, tym większa moc elektryczna modułu.

System fotowoltaiczny on-grid

System fotowoltaiczny połączony z siecią energetyczną nazywany jest typu on-grid. Nadmiar wytworzonej z PV energii elektrycznej sprzedawany jest do sieci energetycznej.

System fotowoltaiczny off-grid

System fotowoltaiczny nie połączony z siecią energetyczną nazywany jest typu off-grid. Nadmiar wytworzonej z PV energii elektrycznej jest gromadzony w akumulatorach.