Folie Zdrowe Ciepło - Ogrzewanie XXI wieku

System folii grzewczych na podczerwień to tani, łatwy w montażu, a przede wszystkim ekologiczny sposób ogrzewania pomieszczeń. Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii do tworzenia tkaniny karbonowej, można w bardzo krótkim czasie ogrzać dowolnie dużą powierzchnię. 

Montaż jest bardzo prosty i dzięki najnowszej technologii możemy zamontować ogrzewanie w każdym miejscu! Zarówno na na podłodze, na ścianach, jak i na suficie. Folie na podczerwień nadają się do montażu pod każdą nawierzchnię: panele, deski, parkiet, płytki ceramiczne, wykładzinę. Ogrzewanie podczerwienią wpływa pozytywnie na zdrowie, dzięki czemu można je stosować wszędzie: w mieszkaniu, domu, biurze, sklepie, szklarniach, kościołach, namiotach i w wielu innych miejscach.

Specyfikacja folii grzewczej Zdrowe Ciepło
Moc wyjściowa 220 W/m2400 W/m2
Szerokość 33cm, 50 cm, 100 cm
Długość Dowolna
Grubość ~0.4 - 0.5 mm
Izolacja Podwójnie izolowana poliuretanem
Zewnętrzna izolacja Potrójnie izolowana folią PET
Proponowane sterowanie Termostat lub Inteligentny Dom
Certyfikaty CE, UL, LVD, EMC, RoHS, GOST, ISO 9001, ISO 14001 

 

Poniżej prezentujemy obserwację folii o mocy 220W/m2 z kamery termicznej przez 60 minut.

Jak dobrze widać, folia posiada identyczną temperaturę w każdym miejscu, dzięki czemu otrzymujemy stałą temperaturę w całym pomieszczeniu. Folia nagrzała się do temperatury maksymalnej w ciągu kilku minut. W czasie godzinnej obserwacji wahania temperatury zadanej sięgały 2-3%, co oznacza, iż przez cały czas promieniowanie utrzymywało się na stałym poziomie.

 

Dobra cena

Niska cena zakupu oraz kosztów insta­lacji są jednymi z bardziej widocznych korzyści.
Dla domu o wielkości 150m2 i klasie energetycznej C możemy osiągnąć oszczędności nawet do 40.000zł w stosunku do innych systemów ogrzewania (kotły kondensacyjne, piece na koks, ekogroszek, biomasę)!

Znaczne oszc­zęd­ności energii

Folia grzewcza jest ekono­micznie bardziej korzystna niż inne alter­na­tywne formy ogrze­wania. 
Dla domu o wielkości 150m2 klasie energetycznej C roczne koszty eksploatacji są nawet o 5.000zł niższe w stosunku do innych systemów.

Szybkość montażu i demontażu

Montaż systemu Zdrowe Ciepło nie jest podpor­ząd­kowany żadnym budo­wlanym ogra­nic­ze­niom. Folie kładzie się szybko i praktycznie bez ingerencji w budynekInsta­lacja odbywa się na każdej powierzchni, nieza­leżnie od kształtu i wiel­kości ogrze­wanych pomieszczeń.

Wysoka szybkość ogrzewania

Tylko 5 minut potrzeba folii grzewczej do osiąg­nięcia maksy­malnej pożądanej tempe­ratury. W prze­ci­wie­ństwie do systemu podgr­ze­wania wody nie wymaga wstępnej obróbki do jej ogrzania. 

Szeroki zakres zastosowań

System Zdrowe Ciepło nadaje się jako podstawowe ogrze­wanie lub, jeśli to konieczne, jako ogrze­wanie uzupe­łniające we wszys­tkich typach budynków. Nie ma ograniczeń przy wyborze nawierzchni, folię można instalować na podłodze, ścianach i suficie! 

Zdrowe ciepło

Folia grzewcza jest źródłem zdrowego ciepła i jest biolo­gicznie opty­malna dla naszego organizmu. Promieniowanie podczerwone powoduje nasycenie powietrza anionami, co wpływa bardzo pozytywnie na ludzki organizm, szczególnie na układ krwionośny. Podczerwień ma właściwości bakteriobójcze (test wykonany w Korei wykazał skuteczność anty­bak­te­ryjną na poziomie 72,6%).